O pečurkama

      Na zemlji raste oko 140.000 vrsti pečuraka, ali nauci je dostupno svega 10 % od ovog broja. Tradicinalna medicina Kine, Japana i Koreje koristi pečurke više od 5000 godina za održavanje i poboljšanje vitalnosti i zdravlja, kao i za lečenje mnogih oboljenja. Zato su i istraživanja o njihovoj lekovitosti najviše rađena u institutima, laboratorijama i na klinikama Japana i Kine. Zapadna civilizacija tek poslednjih decenija dvadesetog veka počinje da otkriva ovaj čudesni svet. Dok se u Kini, Japanu, Rusiji, Nemačkoj, Kanadi, Francuskoj i Americi već godinama prave preparati na bazi gljiva, kod nas se o tome malo zna. Sprovedena savremena istraživanja dokazala su da mnoge gljive imaju izuzetno povoljna svojstva na zdravlje čoveka. Neke od njih, u stara vremena bile su retke u prirodi, pa su bile rezervisane samo za najbogatije. Danas se one kultivišu, pa u njihovoj dobrobiti i povoljnom uticaju na zdravlje mogu uživati svi. Koristite se i u svrhu prevencije, ali i kao odlična dopuna zvaničnim metodama lečenja.

     Pečurke imaju izuzetno veliku hranljivu vrednost. Njihov najvažniji sastojak čine proteini kojih ima 1-4% u svežim, tj. 10-45% u sasušenim plodovima. Sadrže sve esencijalne aminokiseline neophodne za život ljudi. Ugljenih hidrata ima oko 3% u svežim, odnosno 32% u sasušenim plodovima. Posebnu vrednost čine i vitamini, pre svega iz grupe B (B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12 ), zatim beta karoten (provitamin vitamina A), vitamin C i ergosterol (provitamin vitamina D). Pored navedenog bogate su i mineralima: fosforom, natrijumom i kalijumom, a u manjim količinama sadrže i gvožđe i kalcijum.

     Ovi šumski plodovi veliki su izvor polisaharida sa antitumornim i imunostimulacionim dejstvima. Kao takve, pečurke su ogroman potencijal za stvaranje novih i moćnih farmaceutskih proizvoda. Savremena proizvodnja lekova nezamisliva je bez nižih oblika pečuraka, buđi. Dobro poznat peniciln napravljen je od gljivice Penicillium notatum, od koje se danas prave i mnogi drugi antibiotici. Već nekoliko decenija se polisaharid pod imenom lentinan, dobijen iz japanske gljive Shiitake, koristi u farmaceutskoj idustriji i oficijelnoj medicini. Polisaharidi u pečurkama sprečavaju onkogenezu, imaju direktno antitumorsko dejstvo na razne alogenetske i singenetske tumore i sprečavaju metastazu tumora. Oni ne napadaju direktno ćelije raka, već postižu svoj antitumorski efekat delujući na različite imuno činioce kod domaćina. Antitumorsko dejstvo kod polisaharida zahteva jednu netaknutu, čitavu T-ćelijsku komponentu; njihovo dejstvo se posebno vrši preko timusno-zavisnog imunomehanizma. Praktična primena ne zavisi samo od bioloških karakteristika , već i od biotehnoloških mogućnosti.

     Lekovite pečurke imaju i antibakterijsko i antivirusno dejstvo, štite ljudski organizam od jonizujućeg zračenja i imaju niz drugih pozitivnih učinaka na rad svih organa: čiste jetru, bubrege, krvne sudove, učestvuju u regeneraciji bronhijalnog epitela, pomažu u lečenju šećerne bolesti, reume i arterioskleroze. Antibakterijsko delovanje gljiva zasniva se na produkciji antibiotika koji su najčešće sekundarni metaboliti. Gljive blokiraju razvoj bakterija antibioticima, što je posebno važno u vreme kada bakterije ostvaruju rezistenciju na postojeće antibiotike (hemijski sintetisane). Dokazano je da u visokom procentu utiču i na povećanje imuniteta, jer podstiču produkciju interferona u ljudskom organizmu, zatim interleukina 1 i interleukina 2, a preko njih makrofaga, velikih ćelija-ubica tumora. Stimulišući proizvdonju citokina, malog proteina, polisaharadi pomažu makrofagu da zaustavi rast tumorskih ćelija ili da ih modifikuju kako bi ih organizam lakše prepoznao i uništio. Posebno stimulišu T'- limfocite, ovi makrofage i organizam počinje da luči perforin, visokomolekularni protein, koji stvara zaštitu u spoljnoj membrani tumorskih ćelija usled čega one gube tečnost i ginu.

     Uloga pečuraka i u prirodi izuzteno je velika, pa ih zbog toga nazivaju zaštitnicama života. Razlažući organsku materiju one dolaze u neposredni kontakt sa mnogim otrovima koji su za žive organizme veoma opasni. Zbog toga su stvorile odbrambene mehanizme u odnosu na otrove iz prirodnog okruženja u kome se nalaze, kako bi ispunile ekološki zadatak čistača prirode.

     Lekovite pečurke utiču na jačanje zdravih delova organizma, koji zatim započinju borbu protiv bolesti. Uspostavljajući ponovo izgubljenu prirodnu ravnotežu, čovek dobija bitku i sa najopakijim bolestima današnjice. Zbog svega navedenog istraživanja iz ove oblasti idu sve dalje a lekovite pečurke su sve zastupljenije na Zapadu.

     Mnoge od ovih dragocenih pečurki uzgajaju se strogo na ekološkim prostorima ali mnogima se ne zna pravo poreklo kao ni način prerade. Iz tog razloga izuzetno je važno koristiti proizvode koji su laboratorijski kontrolisani kao i naći proizvodjača sa dugom tradicijom i zadovoljnom klijentelom. Firma Hawlik je sa svojim tridesetogodišnjim iskustvom i prepoznatljivim kvalitetom izborila vodeče mesto u radu sa lekovitim pečurkama, posebno u Nemačkoj i Švajcarskoj. Pošto je preradjivanje pečurki naročito exstrahiranja skup i odgovoran posao, zarad svog zdravlja vrlo je važno dobro se informisati gde i od koga nabavljati ove proizvode.