Često postavljana pitanja o pečurkama

Šta je bolje: prah ili extrakt pečuraka?

     Bolje ili lošije. Na tako teško pitanje nije lako odgovoriti. Razni farmaceutski preparati pečurki imaju svoje posebne akcente, koji deluju prema individualnoj slici poteškoća pacijenata. Po pravilu važi da se prah primenjuje za sprečavanje bolesti, dok se extrakt sa koncentrovanim supstancama primenjuje kod konkretnih bolesti. Ali uvek postoje izuzeci, tako da se treba posavetovati sa iskusnim mykoterapeutom.

Prah - perfektna prirodna kombinacija. Najčešće se koristi kao preventiva

     Prah se dobija mehaničkim mlevenjem pečurke i predstavlja perfektnu prirodnu kompoziciju delotvornih i sekundarnih sastojaka. Skoro perfektna mera aminokiselina, provitamina, enzima, vitamina, minerala, mikroelemenata i ostalih sastojaka deluje višestruko na pozitivno-balansirajuće procese u organizmu. Ubrzavaju se reakcije koje pospešuju zdravlje, tako da je ovaj farmaceutski preparat pogodan za opšte sprečavanje bolesti. Prah od pečurki postoji slobodno ili u obliku tableta.

Extrakt - ciljane supstance u najboljem dopremanju.

     Ćelijski zidovi pečurke se sastoje od hitina, a ne od celuloze kao kod biljaka. Pošto čovekov organizam ne može da preradjuje hitin, on ne može da asimilira jednu od najvažnijih supstanci iz praha pečurki. To se posebno odnosi na terapeutske sekundarne sastojke, na primer polisaharide i triterpene. Zbog toga se u terapiji kod odredjenih bolesti preporučuje ekstrakt a ne prah. Ekstrakt pečurke dobija se iz praha pečurke, posebnim procesom ekstrakcije. Na taj način se u extraktu ostvaruje 15 do 30 puta veća koncentracija odredjenih lekovitih supstanci iz gljiva, u odnosu na prah.

     Ovaj proces zahteva visoku stručnost i može se sprovoditi samo u posebno propisanim uslovima.

Kombinacija extrakta i praha – zajedničke prednosti

     Danas se nude kombinacije praha i extrakta u kapsulama. Tako je moguće koristiti prirodnu kompoziciju i istovremeno je upotpuniti ciljanim sastojcima u visokoj koncentraciji. Na taj način je količina doziranja znatno manja nego kod upotrebe čistog praha.

Da li lekovite pečurke imaju neželjene efekte?

     Neželjeni efekti se u mykoterapiji skoro nikada ne pojavljuju. Povremeno se mogu javiti lake promene u procesu varenja, što se pripisuje celulozi i teško svarljivim belančevinama pečurke. Sa umanjenom dozom omogućava se organizmu da se polako privikne na pečurke.

     U pojedinim slučajevima kod osoba sa alergijama na hranu moguće je alergijska reakcija. U nekim slučajevima može doći do svrabnog osipanja kože što se može objasniti kao reakcija detoksifikacije, koja se ublažava smanjenjem doze i posle kraćeg vremena se povlači.

Kako da pronadjem meni odgovarajuću lekovitu pečurku?

     Na sajtu možete dobiti pregled koja pečurka je efikasna kod kojih bolesti. Ipak svaki čovek drugačije reaguje, i pre nego što se odlučite za neku od pečuraka poželjno je konsultovati stručnjake. Naša institucija saradjuje sa iskusnim mykoterapeutima iz Nemačke i Švajcarske, tako da možete putem interneta ili telefona zatražiti savet preko naših saradnika. Na taj način ćete se najbolje informisati, koja pečurka ili kombinacija pečuraka Vama odgovara.

Kada i kako treba uzimati pečurke?

     Svaki čovek reaguje individualno na odredjenu terapiju, pa je samim tim nemoguće odrediti fiksnu terapiju za sve ljude. Preporučljivo je prethodno savetovanje.

     Preparate je najbolje uzimati pre jela sa dosta tečnosti (najbolje sa mlakom vodom). Podela dnevne doze na dve ili tri porcije je moguća. Preporučuje se redovna terapija u trajanju od tri do šest meseci. Naravno to zavisi i od toga koliko dugo postoje teškoće i da li je terapija podržana drugim merama, na primer promenom režima ishrane i slično. Važno je da se sa uzimanjem pečurki ne prestane sa prvim poboljšanjem, već treba nastaviti uzimanje još odredjeno vreme dok se zdravstveno stanje ne stabilizuje.

Kada mogu da očekujem prve rezultate ?

     Često dolazi do osetnog ublažavanja simptoma već posle nekoliko dana. Kod hroničnih smetnji osetna poboljšanja mogu se očekivati u periodu od tri do četiri nedelje.

Da li mogu da uzimam više pečurki u kombinaciji ?

     Vitalne pečurke se medjusobno podržavaju, tako da se u mnogim slučajevima preporučuje njihovo kombinovanje, ali ne više od pet raztličitih pečurki. Po pravilu, način doziranja važi za sve pečurke. Pri upotrebi više vitalnih pečurki umanjuje se pojedinačno doziranje. Najbolje je posavetovati se sa našim mykoterapeutima.

Kombinovati lekovite pečurke sa drugim supstancama?

     Lekovite pečurke mogu odlično da uspostave ravnotežu u organizmu, da štite od raznih oboljenja i da se koriste uz terapiju. Takodje odredjene biljne supstance u lekovitom bilju mogu biti vrlo efikasne. Često se pečurke i biljne supstance u kombinaciji medjusobno podržavaju. Nedostatak vitamina, minerala i ostalih mikro-hranljivih materija se može izjednačiti samo u maloj meri kroz lekovite pečurke i biljne supstance. Zato kombinacije sa orto- molekularnim supstancama često imaju smisla. Ali kombinacije se ne smeju uzimati po slobodnoj volji, najbolje pitajte svog mykoterapeuta, holističkog lekara ili lekara.

Da li mogu uzimati pečurke tokom hemoterapije ?

     Da. Kod tako teške terapije su lekovite pečurke od izuzetnog značaja. Idealno je početi sa uzimanjem lekovitih pečurki pre početka hemoterapije, kako bi se neželjeni efekti tradicionalne medicine ublažili.

Da li su lekovite pečurke pogodne i za decu ?

     Da. Kod dece ima zapaženog uspeha kod lečenja neurodermitisa, ali i kod drugih oboljenja. Dečiji organizam često vrlo dobro reaguje, pošto nema drugih opterećenja. Pošto su kod dece organi za varenje osetljivi po pravilu se preporučuje manja doza koja se postepeno povećava, kako ne bi došlo do nadimanja.

Zbog čega je važno da se pečurke uzgajaju organski?

     Zto što u njima mogu da se natalože teški metali, posebno ako se uzgajaju u inudstrijski razvijenim oblastima u kojima postoji velika koncentracija zagadjivača vazduha, vode i zemljišta.