Proizvodi

     U našoj ponudi nalazi se 10 vrsti lekovitih pečuraka i to u obliku:

  • Ekstrakta sa dodatkom vitamina C
  • Tableta
  • Praha
  • Kombinacija ekstrakta i praha sa dodatkom prirodnog vitamina C

Ekstrakt pečurke sa dodatkom prirodnog vitamina C

     Ekstrakt se dobija iz praha pečurke posebnim procesom ekstrakcije. Na taj način se u ekstraktu ostvaruje 15 do 30 puta veća koncentracija odredjenih lekovitih supstanci iz gljiva, u odnosu na prah.

Prah

     Prah se dobija iz celih osušenih plodova pečurke najboljeg kvaliteta. Proces sušenja obavlja se veoma pažljivo, čime je zagarantovana koncentracija svih vitamina, minerala i ostalih važnih supstanci koje pečurka sadrži. Mlevenjem takve sasušene pečurke dobija se prah. Prah pečurke postoji u izvronoj formi ili kompresovan u vidu tableta. Kod problema sa uzimanjem tableta, u zamenu Vam preporučujemo korišćenje praha.

Kombinacija praha i ekstrakta sa dodatkom vitamina C

     Ova kombinacija sadrži ciljane supstance koje se nalaze u ekstraktu pečurke ali i mnoštvo hranljivih minerala i vitamina iz praha pečurke. Količina doziranja znatno je manja nego kod upotrebe čistog praha.

     Savetujemo da se pri izboru terapije konsultujete sa našim mykoterapeutom, putem maila ili telefonom.

     Svi proizvodi firme Mykodar proizvedeni su i pakovani u Nemačkoj i podležu strogoj kontroli Agrolab laboratorije.